آموزش تکنیک سیاه قلم (کودک و پرنده)

۱۴ جلسه + تمرین: ۴ حلقه dvd

1
350,000 تومان

آموزش تکنیک سیاه قلم پیشرفته

۱۴ جلسه + تمرین: ۴ حلقه dvd

13
440,000 تومان

آموزش سیاه قلم مبتدی

۱۰ جلسه + تمرین :۴ حلقه dvd

15
350,000 تومان

آموزش سیاه قلم نیمه پیشرفته

10 جلسه + تمرین: ۴ حلقه dvd

8
350,000 تومان

پک کامل دوره آموزش سیاه قلم

شما با خرید پک کامل دوره آموزش سیاه قلم علاوه بر آموزش کلی سیاه قلم (آموزش تمامی ترفند ها و تکنیک های سیاه قلم) در پرداخت هزینه آموزش نیز نسبت به پرداخت و خرید دوره ها به صورت تک به تک هزینه پایین تری پرداخت می نمایید که در صرفه جویی هزینه مقرون به صرفه نیز خواهد بود.

1
1,200,000 تومان