0
683,000 تومان
آموزش آبرنگ پیشرفته
31%
تخفیف

آموزش آبرنگ پیشرفته

آموزش نقاشی با آبرنگ (پیشرفته) در دوره نقاشی با آبرنگ (پیشرفته) همراه با گروه تخصصی آموزش نقاشی سبحان، شما را…

3
220,000 تومان
35%
تخفیف

آموزش آبرنگ مبتدی

آموزش نقاشی با آبرنگ (مبتدی) دوره ی نقاشی با آبرنگ مبتدی، یکی از جذاب ترین تکنیک های نقاشی است. نقاشی…

2
149,000 تومان

آموزش سیاه قلم مبتدی

۱۰ جلسه + تمرین :۴ حلقه dvd

3
210,000 تومان

آموزش سیاه قلم نیمه پیشرفته

10 جلسه + تمرین: ۴ حلقه dvd

3
210,000 تومان

آموزش طراحی پایه

آموزش طراحی پایه(مبتدی) در دوره آموزشی طراحی پایه(مبتدی)، اصول هنر طراحی از پایه برای تمام کسانی که می خواهند تازه…

11
220,000 تومان

آموزش طراحی سیاه قلم پیشرفته

۱۴ جلسه + تمرین: ۴ حلقه dvd

3
280,000 تومان

آموزش کودکان دوره دوم

آموزش نقاشی کودکان از دیدگاه تخصصی شامل مفاهیم و کاربردهای متنوعی می باشد، آموزش نقاشی برای کودکان باید به گونه…

3
180,000 تومان

آموزش مداد رنگی مبتدی

۸ جلسه+تمرین ۲حلقه dvd

3
180,000 تومان