0
683,000 تومان

آموزش آبرنگ (نیمه پیشرفته)

آموزش نقاشی با آبرنگ (نیمه پیشرفته) این دوره برای هنرجویانی که دوره مبتدی را گذرانده اند و به دنبال گسترش…

0
230,000 تومان

آموزش آبرنگ مبتدی

آموزش نقاشی با آبرنگ مبتدی جلسه اول ویدئو آشنایی با ابزار و ترکیب رنگ پیش نمایش مدل ها دانلود مدل…

3
230,000 تومان

آموزش سیاه قلم مبتدی

۱۰ جلسه + تمرین :۴ حلقه dvd

7
230,000 تومان

آموزش سیاه قلم نیمه پیشرفته

10 جلسه + تمرین: ۴ حلقه dvd

6
230,000 تومان

آموزش طراحی پایه

آموزش طراحی پایه جلسه اول ویدئو رایگان پیش نمایش فیلم اولین جلسه مدل ها دانلود مدل جلسه اول (کلیک یا…

14
250,000 تومان

آموزش طراحی سیاه قلم پیشرفته

۱۴ جلسه + تمرین: ۴ حلقه dvd

6
310,000 تومان

آموزش کودکان دوره دوم

آموزش نقاشی کودکان دوره دوم این دوره مناسب برای کودکان بین 9 تا 14 سال است جلسه اول ویدئو آموزش…

6
200,000 تومان

آموزش مداد رنگی مبتدی

۸ جلسه+تمرین ۲حلقه dvd

6
230,000 تومان