آموزش آبرنگ (نیمه پیشرفته)

آموزش نقاشی با آبرنگ (نیمه پیشرفته) این دوره برای هنرجویانی که دوره مبتدی را گذرانده اند و به دنبال گسترش…

2
310,000 تومان

آموزش آبرنگ مبتدی

آموزش نقاشی با آبرنگ مبتدی جلسه اول ویدئو آشنایی با ابزار و ترکیب رنگ پیش نمایش مدل ها دانلود مدل…

4
310,000 تومان

آموزش کودکان دوره دوم

آموزش نقاشی کودکان دوره دوم این دوره مناسب برای کودکان بین 9 تا 14 سال است جلسه اول ویدئو آموزش…

6
250,000 تومان

آموزش مداد رنگی مبتدی

۸ جلسه+تمرین ۲حلقه dvd

6
310,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان دوره اول

(۱۲جلسه + تمرین) :۲ حلقه dvd

5
240,000 تومان
0
310,000 تومان
6
380,000 تومان
آموزش اسکیس و راندو
37%
تخفیف

دوره آموزش اسکیس و‌ راندو

(۲۲ جلسه + تمرین):۶ حلقه dvd

4
190,000 تومان

دوره آموزش طراحی لباس

(۲۰ جلسه + تمرین) :۴ حلقه dvd

4
330,000 تومان