آموزش آبرنگ (نیمه پیشرفته)

آموزش نقاشی با آبرنگ (نیمه پیشرفته) این دوره برای هنرجویانی که دوره مبتدی را گذرانده اند و به دنبال گسترش…

6
480,000 تومان

آموزش آبرنگ مبتدی

آموزش نقاشی با آبرنگ مبتدی جلسه اول ویدئو آشنایی با ابزار و ترکیب رنگ پیش نمایش مدل ها دانلود مدل…

9
480,000 تومان

آموزش کودکان دوره دوم

آموزش نقاشی کودکان دوره دوم این دوره مناسب برای کودکان بین 9 تا 14 سال است جلسه اول ویدئو آموزش…

8
390,000 تومان

آموزش مداد رنگی مبتدی

۸ جلسه+تمرین ۲حلقه dvd

20
480,000 تومان

آموزش نقاشی کودکان دوره اول

(۱۲جلسه + تمرین) :۲ حلقه dvd

10
350,000 تومان
2
480,000 تومان
9
580,000 تومان

دوره آموزش اسکیس و‌ راندو

(۲۲ جلسه + تمرین):۶ حلقه dvd

11
480,000 تومان

دوره آموزش طراحی لباس

(۲۰ جلسه + تمرین) :۴ حلقه dvd

5
480,000 تومان