آموزش آبرنگ (نیمه پیشرفته)

آموزش نقاشی با آبرنگ (نیمه پیشرفته) این دوره برای هنرجویانی که دوره مبتدی را گذرانده اند و به دنبال گسترش…

0
230,000 تومان

آموزش آبرنگ مبتدی

آموزش نقاشی با آبرنگ مبتدی جلسه اول ویدئو آشنایی با ابزار و ترکیب رنگ پیش نمایش مدل ها دانلود مدل…

3
230,000 تومان

دوره تکنیک آموزش پاستل گچی

آموزش پاستیل گچی مبتدی در این دوره نحوه طراحی به وسیله پاستیل گچی و سایر ابزار مورد نیاز جهت نقاشی…

2
230,000 تومان